Zaštita od požara

 

Posedujemo nov i moderan servis vatrogasne opreme, sa mogućnošću brze usluge redovnog servisiranja vatrogasne opreme, reparacije starih aparata, ispitivanja na pritisak, farbanje, veliki izbor rezervnih
delova.

Energorazvoj je u mogućnosti da klijentima ponudi kompletnu uslugu iz oblasti zaštite od požara i to:

PROJETKOVANJE:
Mašinskih instalacija za gašenje požara
Hidrantske instalacije i mreže
Sistema za detekciju požara
Sistema za dojavu požara
Sistema za automatsko gašenje požara
Gromobranske instalacije
Sistema protivpanične rasvete
Stabilnih instalacija slabe struje
Stabilnih instalacija jake struje
KONSALTING:
Vođenje referata zaštite od požara
Izrada pravilnika o zaštiti od požara
Izrada programa obuke iz zaštiti od požara
Izrada elaborata zaštite od požara
Izrada plana zaštite od požara
Izrada analize požarne ugroženosti
Izrada studija organizacije zaštite od požara
Programi za unapređenje zaštite od požara
Izrada plana evakuacije u slučaju požara
EDUKACIJA:
Obuka zaposlenih iz zaštite od požara
Obuka za rad na svim sistemima koje preduzeće Energorazvoj projektuje, montira i pušta u rad
Osposobljavanje zaposlenih za postupanje u vanrednim situacijama
Periodične provere zaposlenih iz oblasti ZOP
Osposobljavanje rukovodilaca evakuacije za vanje i postupanje prema planu evakuacije
Posebni oblici edukacije u oblasti ZOP
SERVISIRANJE:
Prevoznih i ručnih protivpožarnih aparata
Sudova pod pritiskom
Sistema za detekciju požara
Sistema za dojavu požara
Sistema za automatsko gašenje požara
Sistema protivpanične rasvete
Servisiranje hidrantske instalacije
Servis i remont hidrauličnih pumpi
Stabilnih sistema za gašenje požara
ISPITIVANJE:
Protivpožarnih aparata tip CO2 na hladan vodeni pritisak
Protivpožarnih aparata tip S i HL na hladan vodeni pritisak
Boca iz stabilnih sistema na hladan vodeni pritisak
Pritiska u stacionarnim instalacijama i instalacijama hidrantske mreže
NADZOR:
nad izvođenjem radova na hidrantskoj instalaciji
nad izvođenjem radova na stabilnim sistemima za gašenje požara
nad izvođenjem radova na sistemima za dojavu požara
IZVODJENJE RADOVA:
Montaža sistema za gašenje požara
Montaža protivpožarnih vrata
Montaža protivpožarne opreme prema zahtevima naručioca
Impregnacija drvenih i metalnih površina sredstvima za usporavanje gorenja
Elektro i protivpožarne instalacije na objektima visokogradnje
MERENJE:
Otpora gromobranskog uzemljenja
Pritiska u stacionarnim instalacijama
Otpora elektro uzemljenja
Pritiska i protočnog kapaciteta vode u hidrantskoj mreži