Bezbednost i zdravlje na radu

 

 
Nudimo usluge obavljanja svih poslova iz oblasti  bezbednosti i zdravlja na radu što garantuje bezbedno obavljanje Vašeg procesa rada, a sve uz izdavanje propisne dokumentacije.

Takođe nudimo usluge  stručnih rešenja koja uz minimalnetroškove eliminišu mogućnost nastanka materijalnih i drugih šteta kao i odgovornost poslodavaca zbog nesprovođenja pojedinih propisanih mera.

Ponuda za obavljanje poslova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu:

Preventivna delatnost:

Pružamo usluge obavljanja poslova odgovornog lica za bezbednost i zdravlje na radu-periodicno
Izrada bezbednosnog lista (MSDS)
Organizovanje pregleda i ispitivanja električnih instalacija niskog napona
Organizovanje pregleda i ispitivanja gromobranskih instalacija
Organizovanje ispitivanja mikroklimatskih faktora u radnoj okolini
Organizovanje ispitivanja kvaliteta osvetljenosti u radnoj okolini
Organizovanje ispitivanja buke i vibracija u radnoj okolini
Organizovanje ispitivanja buke u životnoj sredini
Organizovanje merenja koncentracije prašine u radnoj okolini
Organizovanje merenja koncentracije hemijskih materija u radnoj okolini
Organizovanje pregleda i ispitivanja sredstava i opreme za rad

Normativna delatnost:

Izradu Opšteg akta o proceni rizika na radnim mestima i u radnoj sredini.
Izrada Programa i osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad.
Izrada Pravilnika, odluka, evidencija, upustava o pravima, obavezama i odgovornostima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.
Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad

Izrada Programa obuke za bezbedan i zdrav rad zaposlenih:

Sprovođenje obuke po utvrđenom programu.
Provera teorijske i praktične osposobljenosti zaposlenog.

Prema zakonu o Bezbednosti i zdravlja na radu („Sl. Glasnik RS“ br. 101/05), član 15. stav 1. „poslodavac je dužana da aktom u pismenoj formi odredi lice za bezbednost i zdravlje na radu.“ U oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, na osnovu Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu (“Sl. Glasnik R.S.” br. 101/05), poslodavac kao odgovorno lice mora da donese Akt o proceni rizika na random mestu i u radnoj okolini. (“Sl. Glasnik R.S.” br. 72/06 i 84/06 – ispr.).