Tehnička zaštita objekata

 

Sistemi za video nadzor

 

Poslednjih godina predstavljaju najčešći vid obezbeđenja i kontrole. Napredkom savremene tehnologije u prilici smo da klijentima ponudimo više sistemskih rešenja koja se mogu koristiti za najrazličitije namene. Sve više ljudi pribegava korišćenje ovakvog načina obezbedjenja koji im pruža mogućnost kontrole zaposlenih, posetilaca kao i svih onih koji na bilo koji način pokušavaju da ugroze bezbednost objekta.

Evidencija radnog vremena zaposlenih

 

Bitna je komponenta nadzora i upravljanja u svim tipovima poslovnih objekata bez obzira na njihovu veličinu I broj korisnika. Korišćenjem ovog sistema prikupljaju se podaci potrebni za efikasno upravljanje ljudskim potencijalima.
Sistemi za evidenciju radnog vremena omogucavaju Vam uvid u sledece:

Prikaz službenih izlazaka
Prikaz ljudi na godišnjim odmorima
Tačno vreme dolaska i odlaska s radnog mesta
Prisutnost ili odsutnost jednog ili više zaposlenih u bilo kom trenutku
Statisticki pregledi za razna vremenska razdoblja, za pojedince, grupe ili segmente sistema
Ukupna vremensku prisutnosti i odsutnosti zaposlenog, razvrstana po nizu parametara koje možete odabrati sami

Za identifikaciju osoba mogu se upotrebljavati bezkontaktne kartice, bezkontaktni privesci, chip kartice i bar kod kartice. Napredniji sistemi vrse indikaciju biometrijskim očitavanjem.

sistem javnog ozvuČenja

 

Osnovni zadatak je da u slučaju požara ili povrede prostora od strane trećeg lica upozori prisutna lica i ukaže im na potencijalni problem dok se u slučaju normalnih aktivnosti unutar i oko objekata sistem javnog ozvučenja može koristiti za reprodukciju ambijentalnog muzičkog materijala i emitovanje reklamnih poruka.

Sistemi javnog ozvučenja se na brz i jednostavan način mogu integrisati i povezati sa postojećim sistemom za dojavu požara, video nadzor, kontrolu pristupa bez obzira na proizvođača opreme.

sistem za kontrolu pristupa

 

U osnovi služe za nadzor i tehničku zaštitu objekata ili njihovih delova. Osnovni zadatak sistema je omogućavanje pristupa - ulaza ili izlaza - isključivo ovlašćenim licima. Pristup se omogućuje ili onemogućuje automatskm radom sistema, najčešće elektromagnetnim prihvatnicima ili elektromagnetnim bravama.