Prodaja

 

U našoj ponudi možete naći:

Vatrogasni aparati
Hidrantski ormari
Protivpožarni prah
Hidraulična creva
Zaštitna oprema
Znakovi i nalepnice
Vatrogasna vrata
Centrale za dojavu požara
Javljači požara
Detektori gasa
Panična rasveta
Unutrašnje i spoljašnje sirene
Automatski sistemi za gašenje požara

U svom prodajnom asortimanu, Energorazvoj d.o.o poseduje kompletan asortiman ručnih protiv-požarnih aparata svih vrsta i tipova:

PP aparati punjeni prahom pod stalnim pritiskom za automobile i kamione (1kg, 2kg, 3kg) JUS Z.C2.035, DIN EN3 
PP aparati punjeni prahom pod stalnim pritiskom za industrijske hale, benzinske pumpe, garaže (6kg, 9kg, 25kg, 50kg, 100kg) JUS Z.C2.035, JUS Z.C2.135, DIN EN3

FE-36 je jedan od najboljih sredstava za gašenje sa tačke njenog uticaja na životnu sredinu i ljudski organizam. 
FE-36 je postao standar i zamena za Halon 1211 u prenosivim uređajima za gašenje. Ima uporedive performanse i efikasnost sa Halonom, ali je manje toksičan i bez uticaja na ozonski omotač

CO2 aparati su idealni za brzo gašenje požara u električnim instalacijama.
Nakon gašenje ostaje malo ostataka koji se brzo sakupe. Naši aparati su jednostavni za punjenje i projektovani naši za dugo trajanje.
Program CO2 PP aparata obuhvata (CO2-5kg, CO2-10kg, CO2-30kg itd.) JUS Z.C2.022, BSS 5423 CEN.

U svom prodajnom asortimanu posedujemo kompletan asortiman lične i skupne vatrogasne opreme:
Ručni-prenosi i prevozni vatrogasni aparati za gašenje početnih požara na "Suvi-prah" i " CO2"
Kompletna oprema za spoljne i unutarnje protivpožarne hidrante
Vatrogasna odeća i obuća
Lična zaštitna sredstva za vatrogasce (šlem, opasač, rukvice, naočare, maska itd.)
Ručne i prenosne baterijske svetiljke
Panik- rasveta (servis i montaža)
Ilustrovana upozorenja: "Zabranjeno pušenje", "Postupak u slučaju požara","Način upotrebe ručnih vatrogasnih aparata", "Izlaz u slučaju požara-smer evakuacije" itd.